• Stacks Image 5199
 • Stacks Image 5200
 • Stacks Image 5201
 • Stacks Image 5202
 • Stacks Image 5205
 • Stacks Image 5206
 • Stacks Image 5207
 • Stacks Image 5208
 • Stacks Image 5209
 • Stacks Image 5210
 • Stacks Image 5211
 • Stacks Image 5212
 • Stacks Image 5213
 • Stacks Image 5214
 • Stacks Image 5215
 • Stacks Image 5216
 • Stacks Image 5217
 • Stacks Image 5218
 • Stacks Image 5219
 • Stacks Image 5220
 • Stacks Image 5221
 • Stacks Image 5222
 • Stacks Image 5223
 • Stacks Image 5224
 • Stacks Image 5225
 • Stacks Image 5226
 • Stacks Image 5227
 • Stacks Image 5228
 • Stacks Image 5229
 • Stacks Image 5230
 • Stacks Image 5231
 • Stacks Image 5232
 • Stacks Image 5233
 • Stacks Image 5234
 • Stacks Image 5235
 • Stacks Image 5236
 • Stacks Image 5237
 • Stacks Image 5238
 • Stacks Image 5239
 • Stacks Image 5240
 • Stacks Image 5241
 • Stacks Image 5242
 • Stacks Image 5243
 • Stacks Image 5244
 • Stacks Image 5245
 • Stacks Image 5246
 • Stacks Image 5247
 • Stacks Image 5248
 • Stacks Image 5249
 • Stacks Image 5250
 • Stacks Image 5251
 • Stacks Image 5252
 • Stacks Image 5253
 • Stacks Image 5254
 • Stacks Image 5255
 • Stacks Image 5256
 • Stacks Image 5257
 • Stacks Image 5258
 • Stacks Image 5259
 • Stacks Image 5260

Populare cu icre embrionate pe Gurghiu


Pe data de 26 februarie, 14.000 de icre embrionate de păstrăv indigen au fost introduse pe 8 pâraie afluente ale Gurghiului. Ocolul Silvic Gurghiu continuă aceste acțiuni bine-venite prin care se încearcă menținerea biodiversității râului și a unei populații viabile de păstrăvi indigeni. Spre deosebire de popularea cu puiet sau cu exemplare adulte, popularea cu icre embrionate conduce în cea mai mare măsură la apariția unei generații de salmonide perfect adaptată condițiilor apei respective și care va manifesta un comportament de reproducere normal, finalizat prin apariția viitoarelor generații de păstrăvi. Trebuie să mulțumim domnilor Nicolae Zoltan și Galaftion Cotta care au realizat popularea și să salutăm acest gen de acțiuni desfășurate de Direcția Silvică Mureș și de Ocolul Silvic Gurghiu.

26 februarie 2015.

Icrele de păstrăv indigen, recoltate, fecundate și îngrijite la Păstrăvăria Lăpușna, au fost introduse în incubatoare Vibert, biodegradabile. Pentru transportul și aclimatizarea icrelor (aclimatizare absolut necesară, deoarece temperatura apei din păstrăvărie era de 7°C, iar temperatura pâraielor varia între 1°C și 9°C) s-a folosit o cutie izotermă, zăpadă și mușchi.

Temperatura pozitivă a aerului și topirea stratului de zăpadă de pe versanți au făcut ca apa pâraielor să prezinte un pH scăzut (≤ 6,4) și o duritate mică (≤3 dGH) - lucru firesc pentru această perioadă din an - fără urme detectabile de nitrați sau nitriți.

Plasarea cutiilor s-a făcut în spatele pietrelor sau barierelor naturale mari, stabile, situate în amonte de o zonă cu apă liniștită. Acestea au fost acoperite cu pietriș de diferite dimensiuni, apoi cu pietre mai mari, asigurându-se astfel protejarea icrelor de curentul puternic al apei, o aerisire eficientă, dar și un loc propice pentru ca alevinii să poată găsi după eclozare adăpost și ulterior hrană.

În selectarea pâraielor în care au fost puse incubatoarele s-a ținut cont de planul exploatărilor forestiere pentru a evita colmatarea icrelor sau perioadele cu turbiditate ridicată a apei.

Pentru a putea evalua succesul operațiunii, pe o porțiune a unuia dintre pâraiele în care a avut loc popularea, anterior introducerii cutiilor Vibert s-a efectuat recoltarea prin electronarcoză și mutarea în aval a peștilor existenți (indigeni de 1-2 ani).

Personal, doresc să mulțumesc tuturor celor implicați în această acțiune pentru oportunitatea de a participa și a învăța din experiența lor.